Wojciech Cejrowski: Ale Meksyk (But Mexico)

Wojciech Cejrowski: Ale Meksyk (But Mexico)

Zapraszamy na to pełne emocji i wrażeń spotkanie z podróżnikiem:
– nowy występ w stylu amerykańskim – stand-up comedy “Ale Meksyk”
– opowieści o przygodach i podróżach ilustrowane zdjęciami
– możliwość zakupu książek Wojciecha Cejrowskiego w promocyjnej cenie,
– autografy i wspólne zdjęcia do ostatniego uczestnika spotkania
Organizatorzy: Evesham - Mocni w Panu

Publicist, writer and traveller Wojciech Cejrowski's stand-up comedy "But Mexico" - his illustrated stories of adventures and trips. A show for those who like who like travelling and laughing (& understand Polish)! Plus a chance to buy Wojciech Cejrowski's books at a promotional price. Organized by Evesham: Strong in the Lord.

 
 

Promoter: Evesham: Mocni w Panu

Booking Dates

Saturday 02 September, 2017 19:00

Box Office: 07713817888

Booking Info: £20